Persoonsgegevens die worden verwerkt

Crea-Mar Hobby verwerkt persoonsgegevens over u doordat u een bestelling plaatst en omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@crea-mar.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom zijn uw gegevens nodig?

Crea-Mar Hobby verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden, vrijwillig een account aan te maken
 • Om uw bestelling bij u af te leveren
 • Crea-Mar Hobby is belastingplichtig, dus alle facturen, inclusief uw naam, staan in de (online) boekhouding.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Crea-Mar Hobby zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is 7 jaar.

Delen met anderen

Crea-Mar Hobby verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crea-Mar Hobby blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Crea-Mar Hobby gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@crea-mar.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Crea-Mar Hobby zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt mij ook bereiken via: Websites: www.afrohairbeads.com / www.ponybeads.nl / www.crea-mar.nl / webshop.fritzline.nl Telefoonnummer: 0183-600668 Bedrijfsadres: Lekdijk 22, 2967 GA, Langerak

Beveiliging

Crea-Mar Hobby neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@crea-mar.nl


Fabrikanten